Antalya’nın ‘Kırcami yapbozu’ sil baştan yargı yolunda

ANTALYA – Antalya’nın merkez ilçesi Muratpaşa’da 1980’li yıllardan beri imar sorunları devam eden, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarınca açılan itiraz davalarında çevre, ulaşım ve altyapı sorunları gerekçesiyle defalarca iptal edilen Kırcami imar planları, bu kez usul hatası nedeniyle iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planları için Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’nce oybirliğiyle verilen kararda, 2022 yılının ‘28 gün çeken Şubat ayında’ askıya çıkarılan planın yasal süresi olan 30 gün yerine 29 gün askıda kalması, iptale gerekçe gösterildi.

Mahkeme kararında, 26.10.2023’ten itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. İptal kararının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, planları bu kez ‘33 gün’ süreyle yeniden askıya çıkardı. Belediyeye ait resmi internet sitesinde, 2 Kasım’da askıya çıkarılan planların 5 Kasım’a kadar askıda kalacağı duyuruldu. İçeriğinde değişiklik yapılmadan ilan edilen planlara ilişkin askı süresi tamamlandıktan sonra, yeniden itiraz ve dava sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

YAKLAŞIK İKİ YIL ÖNCE ONAYLANMIŞTI

Antalya kent merkezinde 1447 hektar alanda Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kırcami bölgesinin imar planları, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 16 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştı. Bu kararın ardından 18 Şubat 2022’de planlar, yasal prosedür gereği askıya çıkarılmıştı. Şehir Plancıları Odası, onaylanan planın 18.02.2022-19.03.2022 tarihleri arasında 30 gün olan yasal süre yerine 29 gün askıda kaldığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iptal davası açmıştı. Davada, itirazı geçerli bulan mahkeme, imar planlarının iptaline karar verdi.

‘YASAL KARARLARIN ARASINDAN DOLANMAK’

Kırcami planlarına karşı mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, askı süresi usulsüzlüğünün yanında önceki dava dosyalarında sunulan gerekçelere de yer verildi. Şehir Plancıları Odası’nın sunduğu dilekçede, 2012 yılında hazırlanıp açılan davalarda defalarca iptal edilen ve iki yılda bir revize edilen planların yasal mevzuata aykırı olduğu görüşü yer aldı. Dilekçede, birçok kez iptal kararı verilen planların yeni plan gibi meclise sunulduğu ve onaylandığı belirtildi ve belediyenin bu girişimleri, ‘yasal kararların arkasından dolanmak’ olarak yorumlandı.

ULAŞIM, ALTYAPI VE NÜFUS PROJEKSİYONU

Şehrin oldukça yoğun bir bölgesini kaplayan arazinin yapılaşmaya açılmasının önünü açacak imar planına ilişkin herhangi bir nüfus projeksiyonun yapılmadığına değinilen itiraz başvurusunda, şehrin ulaşım akslarına sağlıklı bağlantıların kurulmadığı, su yollarına dikkat edilmediği için su baskınlarının yaşanabileceği, çevre plan uyumunun gözetilmediği, kişisel menfaatin gözetildiği ve önceki imar kararlarında bulunan ‘Altyapının tamamlanması sonrası inşaat ruhsatı verilecektir’ hükmünün kaldırıldığı gerekçelerine yer verildi.

‘SÜRE İHLALİNDE TEREDDÜT YOK’

Önceki iptal kararlarını da hatırlatan Antalya 1’inci İdare Mahkemesi, Kırcami imar planlarını iptal etti. Karar metninde, şöyle denildi: “Danıştay içtihatları ve idare hukuku ilkeleri çerçevesinde, idari işlem ve dava açma sürelerinin, ‘ilanı’ izleyen günden itibaren başlayacağı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Uyuşmazlıkta gün kelimesi 24 saate karşılık gelen bir zaman dilimi olduğundan, planların askıya çıkarıldığı 18.02.2022 tarihinden 24 saat sonra bir günlük süre dolacağından askı tarihinin başladığı 18.02.2022 tarihini izleyen günden itibaren 30 günlük sürenin, 20.03.2022 tarihinde bitmesi gerektiği açık olup, planın askıdan indirildiği 19.03.2022 tarihinde henüz yasal ilan süresinin dolmadığı görülmektedir. Bu durumda, 30 günlük yasal askı süresinde ilan edilmeyen 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli nazım imar planlarında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.”

‘ANTALYA’NIN GELECEĞİ BU PLANLARA BAĞLI’

Dava sürecinde Kırcami imar planlarıyla ilgili bir rapor hazırlayan Antalya Kent İzleme Platformu, planlardaki yasal ve çevresel sorunları sıralayarak yanlıştan dönülmesi çağrısı yapmıştı. Bölge planlanırken şehre nefes aldıracak rüzgar koridorları oluşturulması, su kaynaklarının korunması, ulaşım etütlerinin hazırlanması ve kanalizasyon altyapının oluşturulması taleplerinin yer aldığı raporda, şu uyarılar yer alıyor: Kırcami, tarihi arıkları, meyve bahçeleri ve onları çevreleyen andız ağaçlarını, asırlık ardıç ve çınar ağaçlarını barındıran, tarımsal dokuya da sahip bir alandır. Toroslar’dan gelen, Düden Çayı ve çevresindeki ekolojik koridorun deniz yönünde açılan bir parçasıdır. Planlar, bu koridor ile uyumlu olmalıdır. Planlarda Antalya Ulaşım Ana Planı kararlarıyla uyumlu ulaşım etüdü bulunmamaktadır. Başlanan inşaatlara çözüm olarak Antalya’nın 1990’lı yıllarda unuttuğu fosseptik önerilmiştir. Yani Büyükşehir Belediyesi eğer kısa sürede kanalizasyon yapmazsa, 150-200 bin kişinin atığı her gün kent topraklarına bırakılacaktır. Son 50 ve 100 yılın en yoğun yağışları temel alınarak, bu risk haritasına göre Kırcami planları şekillendirilmelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir